β

linux - 扫描服务器开放的端口号。特别适用于查找ssh 端口

申思维的站点/Siwei's site 950 阅读

nmap -v -A 101.201.234.193 -p 1-65530

作者:申思维的站点/Siwei's site
我是申思维,从事于WEB 和移动app开发 熟悉js (coffeescript), CSS, HTML,跟web相关的服务器(apache, nginx, passenger, mongrel, t

发表评论