β

Nagios3.x 在CentOS平台部署 之十:监控H3C中低端交换机(check_snmp)

WEBWLAN 1269 阅读

1、公开的MIB和OID

MIB是以树状结构进行存储的。树的节点表示被管理对象,它可以用从根开始的一条路径唯一地识别,这条路径就称为OID)。如图2所示。管理对象system可以用一串数字{1.3.6.1.2.1.1}唯一标识,这串数字就是system的OID。

如果查询system(1),可以使用 OID 1.3.61.2.1.1
[root@omb ~]# snmpwalk -v 2c -c xxx 10.180.20.3 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Hangzhou Huawei-3com Comware Software Version 3.10
H3C S5100-24P-EI Product Version S5100-EI-R0001
Copyright (c) 2004-2006, Hangzhou Huawei-3com Tech. Co.,Ltd. All rights reserved.

SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.25506.1.28
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (646445804) 74 days, 19:40:58.04
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: R&D Hangzhou, Huawei-3Com Technology Co.,Ltd.
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: Server-S5100-24P-EI
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Admin 2F, Server Room
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 78
[root@omb ~]#
H3C支持的公用MIB:
RFC1213-MIB( MIB II based on TCP/IP network device),NTITY-MIB、BRIDGE-MIB((RFC1493,RFC2675))、MAU-MIB、Q-BRIDGE-MIB、 IEEE8023-LAG-MIB、DISMAN-PING-MIB、RMON-MIB(RFC2819)、IF-MIB(RFC1573),以及 OSPF-MIB(RFC1253)、MPLS-TE-STD-MIB等

2、enterprises.私有MIB和OID
如果你通过公开的MIB和OID无法采集得到监控数据,可以尝试在企业私有的MIB和OID中查询。
由于H3C的私有MIB和OID没有公开,所以只有自己动手寻找。企业的私有MIB存在于 1.3.6.1.4.1下面,H3C也不例外。查询企业私有的MIB方法如下:
snmpwalk -v 2c -c xxx 10.180.20.1 1.3.6.1.4 .1 > 7502.txt
从输出内容来看H3C的私有MIB是:SNMPv2-SMI::enterprises.2011 使用的enterprises number为2011,跟Huawei一样的。
使用分支可能包括包括如下分支:
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.1
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.2
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.5
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.10
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.18
在线oidview
EXPERTV2-MIB1.3.6.1.4.1.2011.2.3.4expert-v2308HUAWEI-3COM-OID-MIB1.3.6.1.4.1.2011.1.1.1quidwayRouter435HUAWEI-CESC-MA5100-MIB1.3.6.1.4.1.2011.2.6.5.8hwMusaCescMib79HUAWEI-DEVICE-MIB1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3hwSlotConf268/17/2002Add some trapsHUAWEI-FRC-MA5100-MIB1.3.6.1.4.1.2011.2.6.5.9hwMusaFrcMib176HUAWEI-L2MAM-MIB1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2hwL2MAM39HUAWEI-L2VLAN-MIB1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3hwL2Vlan64HUAWEI-LOAD-BACKUP-MIB1.3.6.1.4.1.2011.6.6.1hwLoadBackupMon4010/1/2002V01_05HUAWEI-LswINF-MIB1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.1.1hwifXXTable97HUAWEI-LswVLAN-MIB1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.2.1hwLswVlanMngObject70HUAWEI-MIB1.3.6.1.4.1.2011.1.2hwTrans323HUAWEI-MUSA-MA5100-CONFMIB1.3.6.1.4.1.2011.2.6.5.6hwMusaAdlb424HUAWEI-MUSA-MA5100-MIB1.3.6.1.4.1.2011.2.6.5.1.1hwMusaDevice302HUAWEI-TC-MIB1.3.6.1.4.1.2011.18huaweiTCMIB710/1/2002HW-IMAPV1NORTHBOUND-TRAP-MIB1.3.6.1.4.1.2011.2.15.1hwNmAgent52
Comment: Cisco SNMP Object Navigator H3C继续努力吧。

如果walk 1.3.6.1.4 出错,可尝试其分支
snmpwalk -v 2c -c xxx 10.180.20.1 SNMPv2-SMI::enterprises.2011.1
snmpwalk -v 2c -c xxx 10.180.20.1 SNMPv2-SMI::enterprises.2011.2
snmpwalk -v 2c -c xxx 10.180.20.1 SNMPv2-SMI::enterprises.2011.5
snmpwalk -v 2c -c xxx 10.180.20.1 SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6
snmpwalk -v 2c -c xxx 10.180.20.1 SNMPv2-SMI::enterprises.2011.10

H3C 公司私有MIB:私有MIB是H3C公司为了更好的支持对设备的集中管理,开发出的具有一定业务特色的私有MIB,比如H3C-ENTITY-EXT- MIB、H3C-SYS-MAN-MIB、H3C-TRAP-MIB、H3C-CONFIG-MAN-MIB和H3C-FLASH-MAN-MIB等。使 用H3C私有MIB,可以完成配置管理、文件管理、系统管理等各种常用信息的配置和查询。遗憾的是这些MIB没有公开。

3、监控 H3C的中低端交换机
尽 管我们可以snmpwalk H3C的私有MIB,我们可以得到其 OID, 但是没有MIB,因此不知道Description,也就不知道其OID的功能。因此我们只能用逆向的方法,采用disp命令得到一些管理信息,然后用比 较和猜的方法,找出一些我们需要的OID。办法虽然笨了点,但是目前这也是降低成本、对抗金融危机的一种方法。

CPU的OID(S7500等有效)
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.2 5sCPU的利用率
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.1.1.2.0 = Gauge32: 14 (board 0 cpu)
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.1.1.2.n                          (Board n cpu)
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.3 1分钟CPU的利用率
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.1.1.3.0 = Gauge32: 14 (board 0 cpu)
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.1.1.3.n                          (Board n cpu)
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.4 5分钟CPU的利用率
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.1.1.4.0 = Gauge32: 14 (board 0 cpu)
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.1.1.4.n                           (board n cpu)

S5100,S3600,S3100交换机的CPU利用率
5s,1分钟,5分钟分别是:
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.2.65536
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.3.65536
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.1.1.4.65536
Comment:似乎CPU的OID是确定的。

Memory 的OID
内存总数
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.2.65536
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.2.1.1.2.65536 = Gauge32: 32579712
适用于:S5100-EI,S3600-SI,S3600-EI,S3100
空闲内存
1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.3.65536
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.1.2.1.1.3.65536 = Gauge32: 23360912
适用于:S5100-EI,S3600-SI,S3600-EI,S3100
内存利用率的OID
S5100 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.8.18
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.10.2.6.1.1.1.1.8.18 = INTEGER: 28
S3600 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.8.13
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.10.2.6.1.1.1.1.8.13 = INTEGER: 49
S3100 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.8.10
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.10.2.6.1.1.1.1.8.10 = INTEGER: 22

温度 (S7502)的OID
h3cEntityExtTemperature
.1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.12.14
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.10.2.6.1.1.1.1.12.14 = INTEGER: 34

作者:WEBWLAN
其大无外,其小无内!

发表评论