β

Shell编程

Harries Blog™ 51 阅读
  • 定义变量: name="陈加兵"
  • 撤销变量: unset name
  • 声明静态变量: readonly name="陈加兵"
作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:Shell编程, 感谢原作者分享。

评论

  • Thanks for sharing <a href=https://www.adlist24.com/category/bodyrubs>body rubs</a>

    回复   |   lilanlan 发表于 2018-12-01 13:02:04

发表评论