β

Spring Cloud Config Server迁移节点或容器化带来的问题

Harries Blog™ 38 阅读

如果您跟我一样,目前正在使用 Spring Cloud Config 做为 配置中心 的话,本篇将来要描述的问题,强烈推荐了解和关注!因为这个问题目前存在于所有的版本中,还没有完全修复。

问题现象

为了说明下面的内容,我们可以先尝试重现一下问题:在一个 测试 环境中,将Spring Cloud Config的 配置 中心迁移到另外一个节点上,即配置中心的IP地址发生了变化。在完成迁移之后,我们会发现该环境下各个微服务应用的健康状态会变得时好时坏,并且在日志中会出现类似下面的报错:

-05-13 17:01:28,569 WARN  [http-nio-9920-exec-1] org.springframework.cloud.config.client.ConfigServerHealthIndicator - Health check failed
java.lang.IllegalStateException: Could not locate PropertySource and the fail fast property is set, failing
	at org.springframework.cloud.config.client.ConfigServicePropertySourceLocator.locate(ConfigServicePropertySourceLocator.java:132)
	at org.springframework.cloud.config.client.ConfigServicePropertySourceLocator$$FastClassBySpringCGLIB$$fa44b2a.invoke(<generated>)
	at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:204)
	at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:738)
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
	at org.springframework.retry.interceptor.RetryOperationsInterceptor$1.doWithRetry(RetryOperationsInterceptor.java:91)
	at org.springframework.retry.support.RetryTemplate.doExecute(RetryTemplate.java:287)
	at org.springframework.retry.support.RetryTemplate.execute(RetryTemplate.java:164)
	at org.springframework.retry.interceptor.RetryOperationsInterceptor.invoke(RetryOperationsInterceptor.java:118)
	at org.springframework.retry.annotation.AnnotationAwareRetryOperationsInterceptor.invoke(AnnotationAwareRetryOperationsInterceptor.java:153)
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
	at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:673)
	at org.springframework.cloud.config.client.ConfigServicePropertySourceLocator$$EnhancerBySpringCGLIB$$3a43a1f4.locate(<generated>)
	at org.springframework.cloud.config.client.ConfigServerHealthIndicator.getPropertySource(ConfigServerHealthIndicator.java:54)
	at org.springframework.cloud.config.client.ConfigServerHealthIndicator.doHealthCheck(ConfigServerHealthIndicator.java:35)
	at org.springframework.boot.actuate.health.AbstractHealthIndicator.health(AbstractHealthIndicator.java:43)
	at org.springframework.boot.actuate.health.CompositeHealthIndicator.health(CompositeHealthIndicator.java:68)
	at org.springframework.boot.actuate.endpoint.HealthEndpoint.invoke(HealthEndpoint.java:85)
	at org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.HealthMvcEndpoint.getCurrentHealth(HealthMvcEndpoint.java:177)
	at org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.HealthMvcEndpoint.getHealth(HealthMvcEndpoint.java:166)
	at org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.HealthMvcEndpoint.invoke(HealthMvcEndpoint.java:143)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205)
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:133)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:97)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:827)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:738)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:967)
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:901)
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970)
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:687)
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.boot.web.filter.ApplicationContextHeaderFilter.doFilterInternal(ApplicationContextHeaderFilter.java:55)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.yonghui.feign.filter.RequestOriginFilter.doFilter(RequestOriginFilter.java:41)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.boot.actuate.trace.WebRequestTraceFilter.doFilterInternal(WebRequestTraceFilter.java:110)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99)
	at com.yonghui.rpc.feature.web.boot.RpcHolder4BootFilter.doFilterInternal(RpcHolder4BootFilter.java:29)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99)
	at com.yonghui.rpc.feature.web.boot.FeatureSupport4BootFilter.doFilterInternal(FeatureSupport4BootFilter.java:24)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:108)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.MetricsFilter.doFilterInternal(MetricsFilter.java:106)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:504)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:803)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:790)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1459)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: org.springframework.web.client.ResourceAccessException: I/O error on GET request for "http://192.168.5.103:9010/config-server/test": Connection refused (Connection refused); nested exception is java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
	at org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:674)
	at org.springframework.web.client.RestTemplate.execute(RestTemplate.java:621)
	at org.springframework.web.client.RestTemplate.exchange(RestTemplate.java:539)
	at org.springframework.cloud.config.client.ConfigServicePropertySourceLocator.getRemoteEnvironment(ConfigServicePropertySourceLocator.java:172)
	at org.springframework.cloud.config.client.ConfigServicePropertySourceLocator.locate(ConfigServicePropertySourceLocator.java:93)
	... 95 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:538)
	at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:180)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:463)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:558)
	at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:242)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:339)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:357)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:1220)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1156)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1050)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:984)
	at org.springframework.http.client.SimpleBufferingClientHttpRequest.executeInternal(SimpleBufferingClientHttpRequest.java:78)
	at org.springframework.http.client.AbstractBufferingClientHttpRequest.executeInternal(AbstractBufferingClientHttpRequest.java:48)
	at org.springframework.http.client.AbstractClientHttpRequest.execute(AbstractClientHttpRequest.java:53)
	at org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:660)
	... 99 more
作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦

发表评论