β

zebra中分库分表的分页查询

也就这样, 512 阅读

https://github.com/dianping/zebra/blob/master/zebra-api/src/main/java/com/dianping/zebra/shard/router/DefaultShardRouter.java#L143

https://github.com/dianping/zebra/blob/master/zebra-api/src/main/java/com/dianping/zebra/shard/merge/ShardResultSetMerger.java#L58

作者:也就这样,
凡出言,信为先;诈与妄,奚可焉。
原文地址:zebra中分库分表的分页查询, 感谢原作者分享。

发表评论