β

No converter found for return value of type xxx 异常

Harries Blog™ 5564 阅读

最近和同学共同搭建一套温控系统,出现了这样的一个问题,在本地调式没有问题,但是部署在 Linux
服务器 上时却出现这样或那样的问题,环境兼容性不足,没有做好。例如我在部署 Linux
服务器的时候就是出现了 No converter found for return value of type: xxxx
的问题, 如下所示:

-Oct-2017 17:42:23.495 严重 [http-nio-8080-exec-6] org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: No converter found for return value of type: class java.util.ArrayList] with root cause
 java.lang.IllegalArgumentException: No converter found for return value of type: class java.util.ArrayList
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.AbstractMessageConverterMethodProcessor.writeWithMessageConverters(AbstractMessageConverterMethodProcessor.java:187)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMethodProcessor.handleReturnValue(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:174)
  at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodReturnValueHandlerComposite.handleReturnValue(HandlerMethodReturnValueHandlerComposite.java:81)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:113)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:827)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:738)
  at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:967)
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:901)
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970)
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622)
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:230)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165)
  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165)
  at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197)
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:108)
  at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:472)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79)
  at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:620)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:349)
  at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:784)
  at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
  at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:802)
  at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1410)
  at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

项目环境

自己搭建的项目环境是:

. Spring 4.3.14.RELEASE
. Spring MVC 4.3.14.RELEASE
. MyBatis 3.1.1
. jdk 1.8
. maven 3.2.5
. tomcat 8.5

错误原因

相信很多的是同学都遇到过这样的问题,但是我还是头一次遇到过这样的问题,毕竟是自己从无到有,一点一点搭建的项目环境,很有可能是因为什么依赖包没有引入,导致出现一些问题呢, 最后经过问题分析, 原因是: Spring MVC默认是没有对象转换成JSON的转换器的,所以需要手动添加jackson依赖

所以在 pom
文件中进行查找相关依赖包,发现我的确是没有添加相关的依赖,所以对依赖包进行添加:

<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-core</artifactId>
  <version>${jackson.version}</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>${jackson.version}</version>
</dependency>

其中的 jackson.version
的版本是2.5.4, 然后再启动项目看是否还有问题。如果在添加了相对应的是依赖之后还是出现这个问题,那么再 spring mvc
配置 文件中进行以下的配置:

<!--spring mvc自动注解-->
  <mvc:annotation-driven>
    <mvc:message-converters>
      <bean class="org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter"/>
      <bean class="org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter"/>
    </mvc:message-converters>
  </mvc:annotation-driven>

上面配置的两个 bean
对象,一个是 SpringMVC
前端 JSON
转换器 MappingJackson2HttpMessageConverter
, 这里需要注意的是,如果你使用的 spring
版本不同,配置是有不同, spring 3.x
spring 4.x
的类名是不一样的:

spring3.x是org.springframework.http.converter.json.MappingJacksonHttpMessageConverter

spring4.x是org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter

这里请根据项目中使用的 Spring
版本进行添加对应的 bean
对象。另外配置的 bean
对象是 StringHttpMessageConverter
一般是设置编码格式,如果向前台返回的中文出现 乱码 的问题,那么可以在这个 bean
对象中设置编码格式:

<bean class="org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter">
  <property name="supportedMediaTypes">
    <list>
      <value>text/plain;charset=UTF-8</value>
    </list>
  /property>
</bean>

原文

https ://wangchangchung. git hub.io/2018/04/26/No-converter-found-for-return-value-of-type-xxx-异常解决/

本站部分文章源于互联网,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供。如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。 PS:推荐一个微信公众号: askHarries 或者qq群:474807195,里面会分享一些资深架构师录制的视频录像:有Spring,MyBatis,Netty源码分析,高并发、高性能、分布式、微服务架构的原理,JVM性能优化这些成为架构师必备的知识体系。还能领取免费的学习资源,目前受益良多

转载请注明原文出处: Harries Blog™ » No converter found for return value of type xxx 异常解决

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:No converter found for return value of type xxx 异常, 感谢原作者分享。