β

ruby - 单点服务器, ruby cas server

申思维的站点/Siwei's site 37 阅读

已经放github上了: https://github.com/sg552/rubycas-server

作者:申思维的站点/Siwei's site
我是申思维,从事于WEB 和移动app开发 熟悉js (coffeescript), CSS, HTML,跟web相关的服务器(apache, nginx, passenger, mongrel, t
原文地址:ruby - 单点服务器, ruby cas server, 感谢原作者分享。

发表评论