β

ruby - STDOUT.sync = true的含义

申思维的站点/Siwei's site 53 阅读

参考: https://stackoverflow.com/questions/29998728/what-stdout-sync-true-means

就是让控制台立即输出内容。 而不是缓存一小段时间后统一输出。

在建立websocket server的时候特别有用。

作者:申思维的站点/Siwei's site
我是申思维,从事于WEB 和移动app开发 熟悉js (coffeescript), CSS, HTML,跟web相关的服务器(apache, nginx, passenger, mongrel, t
原文地址:ruby - STDOUT.sync = true的含义, 感谢原作者分享。

发表评论