β

Node v4.8.5 (Maintenance)

Node.js Blog 33 阅读

Notable Changes

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-linux-ppc64le.tar.xz
Linux PPC BE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-linux-ppc64.tar.xz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/node-v4.8.5.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v4.8.5/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v4.8.5/api/

SHASUMS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256
e0b0ea1ea8d37096561caed59368eebb773c2cdf9d455ad30381053fbc109ce node-v4.8.5-darwin-x64.tar.gz
c32a9d5d47255a8dfd768787a0bac7d17d5f55709b20f7b59a3de3f013c6e7dc node-v4.8.5-darwin-x64.tar.xz
efec4d1b8cd080bbb622e6f690520bfae575c26aeaa983ae9eb0585e087658 node-v4.8.5-headers.tar.gz
34f04786dad2ded0d31611d1a180983e0eba8da350622a395ea0dd9bc83b node-v4.8.5-headers.tar.xz
ba0865f1d15c52a6fe550fb7a8df81ac81083661dd28ce0bec5fb97be6bf node-v4.8.5-linux-arm64.tar.gz
f8f898b70085443a6191321e7424967154596021f39bbd517c10ad78bd920 node-v4.8.5-linux-arm64.tar.xz
c2665427269408ba05a7917362af3c9ee28095931315987ec8e9ff332cc4df5d node-v4.8.5-linux-armv6l.tar.gz
d219a26024498d4fdc615803621dead734a515087e1b98b38240deeb0c2c877d node-v4.8.5-linux-armv6l.tar.xz
b6b1a85c7d8fe63aa9459748b035116ca71a42c0aac06eab6d876ebc67f7a136 node-v4.8.5-linux-armv7l.tar.gz
d054af00b6d67f3417e6062a967c7124bcdd45c83f1f103ae4705ff8e62e16ea node-v4.8.5-linux-armv7l.tar.xz
9540a678fd7114922b4f94b28518a76899f64d3c0e6ba94ccf5c266b5652 node-v4.8.5-linux-ppc64le.tar.gz
b5ae4d119d645bcff7e93186aff6c5f8ee4ae7d9c66d2969ff70ddf01707ccc node-v4.8.5-linux-ppc64le.tar.xz
f26cfd2e27cda911fbacf03d856cd8dcbbe0f54cf16958d94c58eb721d2e8946 node-v4.8.5-linux-ppc64.tar.gz
a97e732688f9b4a0c2b208160abd939c660d7298d299c3281947829c8f37ad57 node-v4.8.5-linux-ppc64.tar.xz
a82f320795cf0874ccefb3e7890dffb02d59127ab8c5da1d6c96db1364baeaf node-v4.8.5-linux-x64.tar.gz
b4576c33e0f9c555b6f2cf7571e89bf34b058b5c8154acf9de5109fc7e4e node-v4.8.5-linux-x64.tar.xz
e257f7ca5868902ee0670e90e86a59655074cba848b87cd9787052c106552 node-v4.8.5-linux-x86.tar.gz
f6392b06f1abbbbaebbc67b8815b719ea7a23e5d09d448b9d741e21084b4a95d node-v4.8.5-linux-x86.tar.xz
fdf0f9b070ebc9a72189c97546fabd50c0b29da50415e69f4bc6a47a3cf8db node-v4.8.5.pkg
dff44f867312e05db0e920fa42bcfbf8dd88173713458a605d86ed7de726e3 node-v4.8.5-sunos-x64.tar.gz
db2d17078e9706ac3970fe4de90a3123752b994243a1a6bf5073ed4003f313fa node-v4.8.5-sunos-x64.tar.xz
eca9ca85e042d776af869548a814bbd4deaf58c708ee502aec879d5b808f5a node-v4.8.5-sunos-x86.tar.gz
848babf558feb6819130446e0f98b4c541b58a5eed225f26f652d297588e node-v4.8.5-sunos-x86.tar.xz
0b1d31c6b0e05eff2102ffa0059a6f7a93e27e5288eb5551b9b003ec0c07 node-v4.8.5.tar.gz
a48aeefc2b4fae0ea6410a8045ca106af244223012eab003bd5cb00aa3b50d53 node-v4.8.5.tar.xz
57be3625a4a14acef74ce5de3747ad26c9c522f1b03c1fd0b33108612a18 node-v4.8.5-win-x64.7z
d891947117e244f6994ddac899884965b3a8c83ce8e79e3768c299a152204ce3 node-v4.8.5-win-x64.zip
c62eae06928a9e30560002128605adfc21132aab9088f5417721603d4eebdb45 node-v4.8.5-win-x86.7z
e912b9ca0c3d09dd16f8d8d916fba6b6db8f0467c2241b9cf5f17ded94a26afe node-v4.8.5-win-x86.zip
e116d48230e8f546ac4f8e7b9f33262319765555ef70fad755bb0b4fa3de9d64 node-v4.8.5-x64.msi
ebefc83293be6e2c18e75eea30103cc23e43f375e4577baf8a7b16ef599470 node-v4.8.5-x86.msi
c81c59ca4c29d7b071b0e11bebb611f34a31d7ba888e342ddf0dd360659a7c win-x64/node.exe
b66a08f4cde3e7d8d949e3e5973eec79fd5efb6ec6e9518dfa4605115543 win-x64/node.lib
ef91c423d4ba6e6f82251aeb70ae14559e49d2a2ee12d9fd71a96b4d917b804d win-x64/node_pdb.7z
d9f5e915a916d1846abd17ba85b991bc4ce0bccd8f4374b986a1149ca91674d win-x64/node_pdb.zip
207c73f5813fe22fbb88d6315513ca99afabf055612cbee8ba6e0aa9303b win-x86/node.exe
d61f8ebd06acabfc7d1a04ed59376ed099b87499bfb31fd920ac4639ff88fe6 win-x86/node.lib
f5914c7479135584bdc9d1ca38a2d7d1d9a490ae4935e854eec432e0dbed797 win-x86/node_pdb.7z
a5b77b3b1a10bf43867064936f2262baa02b1a6957b92961fa6bcfcb4229d60 win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlnvuAEACgkQkzsB9Atc
qUaHNAf/fTLWldJXVl06N6J2XoMW9KpYYNwEiZRftPBD51v3WWJmAhDU7+55QNXM
cNW+BgBdJ01C5GQJPBF0zkWsjwDvBT1Kpq08fjdoe9GuSlTpbuvBtnkVCtxxLQix
BKQMA86BYeYhYFYPX6GEvtfXbucpAg+ER1LlsuHU8gapVuF/bMxBvu+6jZ4IAZCi
oI+/fbIQVg1AG29u5Wp8eN/l9ouKWchtJBf0/Y4hH46NlOimtra3MUtx9cn6JvAg
criPkgI4twM/2Xz3FZgnkhpN5Ne7eyJy54GmlCIZZZsz+7+r29PcqU18HZH1LRhj
a9oCT1GeqsoyRN60x3K5K28HYYYtQA==
=HJ5I
-----END PGP SIGNATURE-----
作者:Node.js Blog
The Blog about Node.js
原文地址:Node v4.8.5 (Maintenance), 感谢原作者分享。

发表评论