β

Angular 4利用mouseevent隐藏显示内容

simmone的博客 917 阅读

代码片断如下, #53463d是背景色, 鼠标移动其上就将颜色改为白色,移开则隐藏。   

[ngStyle]="{'color': '#53463d'}"          (mouseenter)="admin.style.color = 'white'"          (mouseleave)="admin.style.color = '#53463d'"

作者:simmone的博客
原文地址:Angular 4利用mouseevent隐藏显示内容, 感谢原作者分享。

发表评论