β

Docker 资源汇总

Harries Blog™ 16 阅读

Docker官方英文资源

docker官网: http://www.docker.com

Docker windows入门: https://docs.docker.com/windows/

Docker Linux 入门: https://docs.docker.com/linux/

Docker mac 入门: https://docs.docker.com/mac/

Docker 用户指引: https://docs.docker.com/engine/userguide/

Docker 官方博客: http://blog.docker.com/

Docker Hub: https://hub.docker.com/

Docker开源: https://www.docker.com/open-source

Docker中文资源

Docker中文网站: http://www.docker.org.cn

Docker安装手册: http://www.docker.org.cn/book/install.html

一小时Docker教程 : https://blog.csphere.cn/archives/22

Docker 从入门到实践: http://dockerpool.com/static/books/docker_practice/index.html

Docker中文指南: http://www.widuu.com/chinese_docker/index.html

其它资源

https://segmentfault.com/t/docker

https://github.com/docker/docker

https://wiki.openstack.org/wiki/Docker

https://wiki.archlinux.org/index.php/Docker

如果有更好的资源,欢迎通过右下角的反馈按钮发邮件给我们……

PS:如果您想和业内技术大牛交流的话,请加qq群(527933790)或者关注微信公众 号(AskHarries),谢谢!

转载请注明原文出处: Harries Blog™ » Docker 资源汇总

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:Docker 资源汇总, 感谢原作者分享。

发表评论