β

#TESLA #swift (at Menlo Park, California)

Lex 汤 36 阅读


#TESLA #swift (at Menlo Park, California)

作者:Lex 汤
这个 Tumblr 的主题就是没事瞎记,看到喜欢的就乱拍,用着不爽的吐个槽。开发相关的东西会记在 lexrus.com。
原文地址:#TESLA #swift (at Menlo Park, California), 感谢原作者分享。

发表评论