β

Ruby的String有什么方法能够把字符串的值重写吗?

Ruby China社区 143 阅读

Hi all,

Ruby的String有没有提供什么方法能够把一个字符串完全重写的?

比如

a = 'hello world'
b = a
a.Xxxx 'ruby china'
b.should == 'ruby china'

的办法?

我现在只能想到的最简单的办法是用

a[0..-1] = 'ruby china'

但是看上去不美观 Ruby有啥原生方法实现不?
谢谢

作者:Ruby China社区
Ruby China社区最新发帖.

发表评论