β

协议分析(微信网页版 wx2.qq.com)

王爵的技术博客 905 阅读
 1. 打开首页,分配一个随机uuid,
 2. 根据该uuid获取二维码图片。
 3. 微信客户端扫描该图片,在客户端确认登录。
 4. 浏览器不停的调用一个接口,如果返回登录成功,则调用登录接口
 5. 此时可以获取联系人列表,可以发送消息。然后不断调用同步接口。
 6. 如果同步接口有返回,则可以获取新消息,然后继续调用同步接口。

Java版实现源码:https://github.com/biezhi/wechat-robot
Python实现:https://github.com/Urinx/WeixinBot
C#实现:https://github.com/sherlockchou86/WeChat.NET
QT实现:https://github.com/xiangzhai/qwx

执行流程

    +--------------+   +---------------+  +---------------+
    |       |   |        |  |        |
    |  Get UUID  |   | Get Contact |  | Status Notify |
    |       |   |        |  |        |
    +-------+------+   +-------^-------+  +-------^-------+
        |          |          |
        |          +-------+ +--------+
        |              | |
    +-------v------+        +-----+--+------+   +--------------+
    |       |        |        |   |       |
    | Get QRCode |        | Weixin Init +------> Sync Check <----+
    |       |        |        |   |       |  |
    +-------+------+        +-------^-------+   +-------+------+  |
        |               |           |      |
        |               |           +-----------+
        |               |           |
    +-------v------+        +-------+--------+   +-------v-------+
    |       | Confirm Login |        |   |        |
+------>  Login   +---------------> New Login Page |   | Weixin Sync |
|   |       |        |        |   |        |
|   +------+-------+        +----------------+   +---------------+
|       |
|QRCode Scaned|
+-------------+

[...]

作者:王爵的技术博客
一个Javaer的日常
原文地址:协议分析(微信网页版 wx2.qq.com), 感谢原作者分享。

发表评论