β

Node v5.6.0 (Stable)

Node.js Blog 305 阅读

This is an important security release. For full details see https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/february-2016-security-releases/ for details on patched vulnerabilities.

Notable changes

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/win-x64/node.exe
Mac OS X 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0.pkg
Mac OS X 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-linux-x86.tar.gz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-linux-x64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-sunos-x86.tar.gz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-sunos-x64.tar.gz
ARMv6 32-bit Binary: Coming soon
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-linux-armv7l.tar.gz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0-linux-arm64.tar.gz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/node-v5.6.0.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v5.6.0/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v5.6.0/api/

Shasums (GPG signing hash: SHA512, file hash: SHA256):

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
ef8f5b627cf980b0d242d5b70be3c6fbefc8e61ecfcaf97930965d68c927bd9 node-v5.6.0-darwin-x64.tar.gz
c4c263d84de3d7c2b990f97a5fbc3db50519fd67ed34e75388db7fdb2d2c8bf0 node-v5.6.0-darwin-x64.tar.xz
eb317571329d1ff345aba83e94d0fd6bf2043697d032fdcffb92265e11b61be node-v5.6.0-headers.tar.gz
e44ce115da250b157841f2655eb399423a99d9f80ac21bf374c3ad0e315d998 node-v5.6.0-headers.tar.xz
b22bb5e1579d6e45f31da88c17baeb17a12ecb297c1c69447de6030d626b08d node-v5.6.0-linux-arm64.tar.gz
a956f0204bbbb87f0403026c7a6a588c62d9a8f057ccdceaedb8e73df05f4996 node-v5.6.0-linux-arm64.tar.xz
e258c59576beddd475fc33a8e57b153f0455cf1a5d801aedc6cee17137e9bae node-v5.6.0-linux-armv7l.tar.gz
f44c5b3ae7f78cb4910d238a88c4d97281a87f0848324668162fd90383f73475 node-v5.6.0-linux-armv7l.tar.xz
b10e446b5a1227673b87d840e9a500f5d2dbd2b806d96e2d81d634c3381a5f1 node-v5.6.0-linux-x64.tar.gz
d72e4e264c4a9da6a4fe631f376e84d5a9c1fd0a2eea7514f3e4c1736915b394 node-v5.6.0-linux-x64.tar.xz
f6fc3391f48a3fc2d077dc0e1673fc3934eb2b9465cbeab334e3967d1503ba49 node-v5.6.0-linux-x86.tar.gz
a22fe4ab92958e40fda35ec2bc3a0a10b2c56e1ccbc1a0dea8b642e39725fb71 node-v5.6.0-linux-x86.tar.xz
cd99f324db690c17b6ba9705db6c1cc172d3d210d003c64c09b1ed60a6ccaf0 node-v5.6.0.pkg
a7010c2f7ddc5f6fff7f4d04e1f0973edd387ebba891c8905323daf2ba499a4c node-v5.6.0-sunos-x64.tar.gz
b0d631e03f2b5968011dbbc8ff2eef094d580cb774a4c44dcda726568f80fa0 node-v5.6.0-sunos-x64.tar.xz
ca440291a06e6f7af77ba072dbe4ce771e80dcd6ce4366ff1c6fa18df45f75 node-v5.6.0-sunos-x86.tar.gz
dae04996ce9ea4f16a3dd51a155d98497863153bcdb3cdabb57647387e0efb4 node-v5.6.0-sunos-x86.tar.xz
af2cc5e5970afc83e59f2065fea2e2df846a544a100cd3c0527f0db05bec27f node-v5.6.0.tar.gz
41e466ac72f6b8e9fa500f04edf149f7d4e8141c4175c495d6d1484405e3 node-v5.6.0.tar.xz
dd4734d61ed2da37c114cdecfee298a6dc3cffc2c3a7c7998a74ea1428a4f667 node-v5.6.0-x64.msi
f816a2b53a337721414577881a0786240ff53e26d687a4dbde17fbce9e1b15 node-v5.6.0-x86.msi
cabe22e81a153fcabada86d69e96af002b908c54a600466fa59c701e52a5a win-x64/node.exe
a6c1ae1c8a907ede15c997d0a056247680227cd4328251e840faec15b9eb34bf win-x64/node.lib
c78efdd5decb224d39cfcf84819ca7a301da3bf2fc07d32cb31d47e763a0c75c win-x86/node.exe
ce7915ec342645420373b0a0581b28fa7659b59c7e92a1c84928f354aa22 win-x86/node.lib
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Comment: GPGTools - https://gpgtools.org
iQEcBAEBCgAGBQJWuhwcAAoJEHNBsVwHCHescgwIAIAh5QLINVL1xfrWdtDZDFar
kbO61ecgtaw8fB+bdPfSjHARzXFWn5rzlDMXM5Sv8rQOf/Ts+FczEdWhijuO7HYr
kQEZ2AyKxkhM/o6mUQ1QGF9MkjfGrqfP/a1MmBfVQCKHdy0JnkZaXKx02ou9duWQ
NpxvKt4CugnPMYngT/zmwZl78f1Gfp5yYB2DyxKdgKLjIaTeQXE15fnUExPZ7hTa
iCYFgEvRgocvwbHBnHg2XdRyY6XX2IIjx9OnhTATCSXQEcqKN4TLB8X95387iiTe
UHtTVDJIsbRpqOWM1iRB/kHkQwWMREAx8rBI4PihoRTYBmP5UBvVWZ8Df7R2s2Q=
=8MEQ
-----END PGP SIGNATURE-----
作者:Node.js Blog
The Blog about Node.js
原文地址:Node v5.6.0 (Stable), 感谢原作者分享。

发表评论