β

.onion 被批准为专用域名

Linux.中国 - 开源中文社区 462 阅读

Tor匿名网络专用的 .onion 域名得到了互联网管理机构的正式认可,它被互联网地址分配机构(IANA)列为 专用域名 。其它的专有域名包括:

域名 RFC
10.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
16.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
17.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
18.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
19.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
20.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
21.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
22.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
23.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
24.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
25.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
26.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
27.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
28.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
29.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
30.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
31.172.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
168.192.in-addr.arpa. [ RFC6761 ]
254.169.in-addr.arpa. [ RFC6762 ]
8.e.f.ip6.arpa. [ RFC6762 ]
9.e.f.ip6.arpa. [ RFC6762 ]
a.e.f.ip6.arpa. [ RFC6762 ]
b.e.f.ip6.arpa. [ RFC6762 ]
example. [ RFC6761 ]
example.com. [ RFC6761 ]
example.net. [ RFC6761 ]
example.org. [ RFC6761 ]
invalid. [ RFC6761 ]
local. [ RFC6762 ]
localhost. [ RFC6761 ]
onion. [ RFC-ietf-dnsop-onion-tld ]
test. [ RFC6761 ]

互联网工程任务组(IETF)也批准了《 The .onion Special-Use Domain Name 》RFC草案。获得认可之后.onion网站可以向证书颁发机构申请SSL证书,确保用户访问网站的真实性。

作者:Linux.中国 - 开源中文社区
Linux.中国 - 开源中文社区
原文地址:.onion 被批准为专用域名, 感谢原作者分享。