β

在macos下卸载nodejs

CSS大海 148 阅读

最近在玩nodejs,折腾来折腾去,简单的环境部署会了,可是…想卸载怎么办呢? google了几分钟,于是搞个卸载的shell, 这下心里总是乐滋滋啊,简单 , 放心 , 舒服。

#!/bin/bash
lsbom -f -l -s -pf /var/db/receipts/org.nodejs.pkg.bom \
| while read i; do
  sudo rm /usr/local/${i}
done
sudo rm -rf /usr/local/lib/node \
     /usr/local/lib/node_modules \
     /var/db/receipts/org.nodejs.*

github :https://github.com/jesseyu/uninstallNodejs

作者:CSS大海
热爱用户体验,关注前端开发。
原文地址:在macos下卸载nodejs, 感谢原作者分享。