β

node.js模块

Zoe's blog 90 阅读

模块的基本单位就是单个JS文件

var foo1 = require('./foo')
exports.hello = function() {
	console.log('Hello World!');
}
module.exports = function() {
	console.log('Hello World!');
};
模块仅在第一次被使用的时候执行初始化

模块的基本单位就是单个JS文件

作者:Zoe's blog
宅学长的博客
原文地址:node.js模块, 感谢原作者分享。

发表评论